STM: Kela-korvausten avulla kohti uutta valinnanvapautta


Joka neljäs sai viime vuonna Kela-korvauksia yksityisen terveydenhuollon käytöstä.

Yksityisen terveydenhuollon palveluista korvausta saaneiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, vaikka korvaukset ovat pienentyneet viime vuosina. Eniten korvausten saajat ovat vähentyneet hammashoidossa (ks. infograafi).

Korvauksiin käytettäviä varoja on toistuvasti leikattu viime vuosina. Leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti hammashoidon korvauksiin. Vuonna 2014 Kela-korvaukset kattoivat hammashoidon kustannuksista vielä 31 %. Viime vuonna hammashoidon korvaustaso oli enää 15 %.

Hammashoidon korvausten saajissa tapahtunutta muutosta voi myös selittää 1.1.2015 voimaan tullut muutos hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen korvaamisessa. Muutoksen jälkeen tällainen tutkimus korvataan vain joka toinen kalenterivuosi. Kerran kalenterivuodessa tutkimus voidaan korvata, jos hammaslääkäri on todennut asiakkaan terveydentilan edellyttävän vuosittaista tutkimusta. Muiden hammashoidon toimenpiteiden korvaamista ei ole vastaavalla tavalla rajoitettu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sote-uudistuksessa palveluihin liittyvä valinnanvapaus on herättänyt paljon keskustelua. Kelakin on esittänyt oman lausuntonsa lakiluonnoksesta. Erityisen haastavaksi nähdään esitetyn mallin monimutkaisuus ja voimaantulon aikataulu. Riittävä vaiheistus ja aikataulutus sekä siirtymävaiheen ratkaisujen aito tarkastelu on tehtävä näin merkittävän uudistuksen onnistumisen varmistamiseksi.

Kela haluaa auttaa sote-uudistuksen onnistumisessa ja kannattaa asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kelalta löytyy kattavasti asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sosiaaliturvaan liittyviä tietoja. Tämän tiedon vapaa ja tietoturvallinen liikkuvuus on uudistuksen onnistumisen välttämätön edellytys.

Kela tiedottaa 28.3.2017:
Sote-uudistuksessa edettävä vaiheittain, jotta valinnanvapauden hyödyt saavutetaan

 

Back to Top