STM: Terveydenhuollon ammattihenkilölakia aletaan uudistaa

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisen. Yli kaksikymmentä vuotta vanha ammattihenkilölaki kaipaa nykyaikaistamista esimerkiksi sote-uudistuksen ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksen vuoksi.

Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia. Sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen. Sääntelyn tulee olla oikeassa suhteessa tarpeeseen: se ei saa olla tiukempaa kuin on tarpeellista potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Lainsäädännön uudistamisessa pohditaan mm. sitä, millaista terveydenhuollon ammattitoiminta tulevaisuudessa on ja millaisia ammatteja tarvitaan. Lisäksi mietitään sitä, miten lainsäädäntö parhaiten tukisi sote-uudistuksen toimeenpanoa, ammattihenkilöiden sujuvaa työn- ja tehtävänjakoa, moniammatillisia toimintatapoja tai jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Myös yhä lisääntyvä rajat ylittävä tai etäyhteyden avulla tapahtuva ammattitoiminta vaikuttaa siihen, millaista lainsäädäntöä tarvitaan.

 

Back to Top