Kela: Kelan vuosi 2016


Kelan kokonaiskulut olivat vuonna 2016 yhteensä n. 14,8 mrd. euroa. Ne kasvoivat edellisvuodesta 0,2 %. Etuuksia Kela maksoi viime vuonna yhteensä n. 14,3 mrd. euroa.

Kelan valtuutetut ovat käsitelleet vuoden 2016 toimintakertomuksen, vahvistaneet tilinpäätöksen ja päättäneet vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuodelta 2016.

Toimintakertomus on tietopaketti Kelan ja sen hoitaman sosiaaliturvan tilanteesta viime vuonna. Nyt julkaistussa verkkojulkaisussa on kattavan teksti- ja kuviosisällön lisäksi myös infograafeja viime vuoden keskeisistä muutoksista etuusmenoissa ja etuuksien saajien määrissä.

Lue lisää

  • etuuskulujen jakautumisesta. Yleisen asumistuen kustannukset jatkoivat kasvuaan viime vuonna.
  • digitalisaatiosta, jonka ansiosta muun muassa Kelan postituskulut ovat pienentyneet.
  • asiakaspalvelun kehityksestä. Verkkoasiointi kasvoi edelleen selvästi edellisestä vuodesta.
  • vastuullisuudesta. Kelalla on oma kestävän kehityksen ohjelma.
  • taloudesta.

Kelan vuoden 2016 toimintakertomus on julkaistu verkossa suomeksi ja ruotsiksi

Back to Top