STM: Valinnanvapauslaista yli 600 lausuntoa

Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoaika päättyi 28. maaliskuuta. Kunnilta, kuntayhtymiltä, järjestöiltä ja muilta toimijoilta tuli yhteensä 603 lausuntoa.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla hankerekisterissä viimeistään viikolla 14. Kaikkia lausuntoja ei ole vielä ehditty viedä hankerekisteriin, sillä lausunnot tallennetaan järjestelmään manuaalisesti. 

Lausuntoja on saapunut runsaasti, ja monet niistä ovat pitkiä ja perusteellisia. Valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen suhtaudutaan lausunnoissa pääosin myönteisesti. Suurin osa lausujista on sitä mieltä, että valinnanvapauden laajentaminen edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin. Lakiesityksessä nähdään kuitenkin runsaasti erilaisia täsmennys- ja muokkaustarpeita. Kriittisiä näkökohtia liittyy valinnanvapauden vaikutuksiin kustannustenhallintaan ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioon.

Erityisen kriittisesti lausunnoissa suhtaudutaan lain voimaantuloaikatauluun sekä maksuseteliin. Voimaantuloaikataulua pidetään haastavana ja uudistuksen toimeenpanoon esitetään vaiheistusta lukuisissa lausunnoissa. Maksusetelijärjestelmää pidetään lausunnoissa ongelmallisena ajatellen sekä maakunnan järjestämisvastuun toteuttamista että sote-keskuksen kokonaisvastuuta maksusetelipalveluista. Valtaosa lausujista suhtautuu kuitenkin myönteisesti uudistuksen edellytyksiin edistää toimintatapojen muutosta ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoa.

Lausuntoihin on tutustuttu aktiivisesti jo lausuntokierroksen aikana. Niitä hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä. Lausuntojen perusteella saadaan tietoa lakiluonnoksen ongelmakohdista ja muutostarpeista. Lisäksi lausunnoissa huomautetaan lakiluonnoksen teknisistä puutteista, jotka käydään läpi hallituksen esityksen viimeistelyvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää kaikkia lausunnonantajia. Yhteenveto lausunnoista valmistuu huhtikuun aikana. Valinnanvapauslain luonnos on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn huhti–toukokuun vaihteessa.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi valtioneuvoston hankerekisterissä
(lausunnot näkyvät Asiakirjat-välilehdellä heti kun ne on ehditty viedä rekisteriin)

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi. Tietoa ehdotetusta valinnanavapusmallista löydät tältä sivulta.

Back to Top