STM: Valinnanvapauslakia arvioitiin perustuslain näkökulmasta

Sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen perustuslakinäkökohtia on arvioitu alustavasti. Se tarkoittaa arviota hallituksen lakiluonnoksen hyväksyttävyydestä suhteessa perustuslakiin. Tämä valtiosääntöoikeudellinen arvio on laadittu virkatyönä sote-uudistuksen projektiryhmässä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Arvioinnin näkökulmasta keskeistä on se, miten valinnanvapausmalli turvaa ihmisten sosiaaliset ja perusoikeudet sekä toteuttaa yhdenvertaisuutta koko maassa. Lisäksi on arvioitu lakiluonnoksen suhdetta maakuntien itsehallintoon ja julkisen hallintotehtävän antamiseen muulle kuin viranomaiselle.

Valinnanvapauslain luonnos on lausuntokierroksella 27.3. saakka. Lakiluonnosta täydennetään jatkovalmistelussa arviossa esitettyjen näkökohtien mukaisesti niin, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat. Myös maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää, asiakkaan oikeusturvaa sekä tuottajien oikeuksia ja velvoitteita täsmennetään.  Tarkoituksena on, että maakunnalla on riittävät keinot turvata ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valinnanvapauslain luonnoksen valtiosääntöoikeudellinen arvio 15.2.2017

 

Back to Top