STM: Laboratorio- ja kuvantamispalvelut tuotettava maakunnissa yhteistyössä

Sairaanhoitopiirit tekevät nykyisin mittavaa yhteistyötä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tuottamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt esiselvityksen siitä, millä tavoin nämä palvelut on organisoitu nyt ja miten niiden tuottaminen voisi muuttua sote-uudistuksen myötä. Selvityksen tekivät varatuomari Ilkka Kauppinen ja dosentti Hanna Mäkäräinen.

Kaksitoista sairaanhoitopiiriä tuottaa kokonaan joko laboratorio- tai kuvantamispalvelut tai molemmat myös jäsenkuntiensa tarpeisiin. Muiden sairaanhoitopiirien osalta integrointi on tehty osittain. Parantunut tietojärjestelmien käyttö on mahdollistanut potilaiden oman verkkopohjaisen ajanvaraustoiminnan alueellisen laboratorio-organisaation eri toimipisteistä.

Selvityshenkilöiden mukaan nämä diagnostiset palvelut olisi jatkossa kustannustehokkainta ja laadukkainta organisoida maakuntien lakiin perustuvana yhteistyönä tai useamman maakunnan muodostaman osakeyhtiön avulla. Suurilla organisaatioilla on käytettävissään laaja osaajien verkosto, millä pystytään varmistamaan eri toimintojen vaatima syvällinen erikoisosaaminen, palvelujen ajantasaisuus ja vasteajat sekä tasalaatuisuus eri toimipisteissä.

Selvityshenkilöt toteavat, että diagnostiset palvelut ovat sairaanhoidollisia tukipalveluja ja ne tulisi heidän mukaansa määritellä sellaisiksi myös sote-lainsäädännössä. Maakuntien diagnostisille palveluyksiköille olisi turvattava oikeus tuottaa palvelujaan ainakin maakuntien kilpailluilla markkinoilla toimiville tai suoran valinnanvapauden piiriin kuuluville maakuntien sote-yhtiöille. Selvityshenkilöiden mielestä sote-ratkaisuilla ei saa murentaa sitä hyvää kehitystyötä, joka on aikaansaatu lähes 15 vuoden aikana. Tukipalveluina yksittäiset kuvantamis- ja laboratoriopalvelut eivät kuuluisi asiakkaan suoran valinnanvapauden piiriin.

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ovat jonkin verran turvautuneet ostopalveluihin mm. tiettyjen erikoisalojen erikoislääkäripulan vuoksi. Selvityshenkilöt painottavat, että erikoislääkärikoulutuksen riittävyydestä on huolehdittava ja diagnostisten palvelujen tuottajilta on vaadittava ulkoista laadunarviointia. Kaikki merkittävimmät laboratoriot ovatkin halunneet osoittaa asiakkailleen akkreditoinnin kautta pätevyytensä tuottaa luotettavia laboratoriopalveluja.

Sote-uudistuksessa yhden tärkeän osan muodostaa se, miten hyvin sairaanhoidolliset tukipalvelut pystyvät auttamaan terveyden- ja sairaanhoidon ydintoimintaa ja erityisesti peruspalveluja tulevissa sote-palvelukeskuksissa. Tavoitteena on, että palvelut on tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Erityisen tärkeää on, että riittävät sairaanhoidolliset tukipalvelut ovat käytössä ympäri vuorokauden kaikissa päivystävissä sairaaloissa.

 

Liite

 
 
Back to Top