Kela: Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 2016 yli miljardi euroa 


Kela maksoi 11 % enemmän asumistukia vuonna 2016 kuin sitä edeltävänä vuonna. Yleisen asumistuen menot kasvoivat eniten: yhteensä 18 %.

Kela maksoi vuonna 2016 asumistukia yhteensä 1 919 milj. euroa. Summa on 11 % enemmän kuin vuonna 2015. Yleisen asumistuen menot olivat 1 081 milj. euroa. Kasvua vuodesta 2015 oli 18 %. Myös eläkkeensaajan asumistuen menot suurenivat. Opintotuen asumislisän menot pysyivät lähes samansuuruisina.

Ruokakuntia, jotka saivat yleistä asumistukea, oli vuoden 2016 lopussa 267 400. Määrä oli toista vuotta peräkkäin ennätyksellisen suuri. Eläkkeensaajan asumistukea saavien määrä ylitti enimmäistä kertaa 200 000 henkilön rajan: tukea sai joulukuussa 201 900 henkilöä. Opintotuen asumislisää sai 149 000 opiskelijaa.

Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa lähes 860 000 henkilöä.

Asumismenoissa suurta vaihtelua

Kelan tilastokatsauksessa on vertailtu yksin vuokralla asuvien asumistuen saajien kokonaisasumismenoja. Niitä on vertailtu suhteessa eri asumistukiin ja kuntaryhmiin. Pääkaupunkiseudulla asumismenot vaihtelevat muuta Suomea enemmän. Pääkaupunkiseudulla yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen saajien asumismenoissa on yli 400 euron keskinäinen ero, kun verrataan yksin asuvien vuokran määriä. Muualla Suomessa tämä ero on useimmiten alle 300 euroa. Myös opiskelijoiden asumismenot vaihtelivat eniten pääkaupunkiseudulla.

Eri asumistukimuotojen menorajoissa on merkittävät erot. Nämä erot eivät kuitenkaan ole kovin paljon vaikuttaneet eläkkeensaajan ja yleisen asumistuen saajien todellisiin asumismenoihin. Opintotuen asumislisän saajien asumismenot olivat sen sijaan pienemmät kuin muissa asumistukimuodoissa.

Lue lisää

Back to Top