STM: Tapaturmapäivä kannustaa kiireettömyyteen

 

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää jälleen huomion kiireeseen ja sen aiheuttamiin tapaturmiin.

Kiire on yksi tapaturmille altistavista tekijöistä. Kiire heikentää keskittymiskykyä ja lisää riskinottoa niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Kiireestä johtuvia tapaturmia voi ehkäistä esimerkiksi riittävillä yöunilla sekä arjen suunnitelmallisuudella, kuten varaamalla tarpeeksi aikaa asioiden hoitamiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen.

Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia. Vuonna 2014 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2 476 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla.

Kiireettömyyttä voi harjoitella

Kiire ja stressi ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Usein stressaantunut mieli siirtyy työpaikalta liikenteeseen ja kotiympäristöön – ja toisin päin.  Kiireen hallintaa voi harjoitella muun muassa tietoisesti pysähtymällä, ennakoimalla ja jakamalla vastuuta niin töissä kuin omassa lähipiirissä.. 

Pohdi työyhteisösi käytäntöjä – miten tapaturmat voitaisiin estää?

Kiireen ehkäisy sopii teemaksi työpaikoille, sillä töissä koettu kiire ja stressi ovat tuttuja asioita monelle työntekijälle. Toisaalta kotona ja vapaa-ajalla kiireen johdosta sattuvat tapaturmat näkyvät myös työpaikoilla muun muassa sairauspoissaoloina.

Työpaikat voivat osallistua Tapaturmapäivään ja hyödyntää verkosta löytyvää kuva- ja videomateriaalia.

Voit osallistua Tapaturmapäivään myös sosiaalisessa mediassa: vietä kiireetön hetki ja jaa siitä kuva tunnisteella #hopulleloppu. Osallistu keskusteluun tunnisteella #tapaturmapäivä.

Lisätietoa ja materiaaleja: tapaturmapaiva.fi

Tapaturmapäivä-kampanjassa mukana

Finanssialan Keskusliitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, Sisäministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus
 

Back to Top