STM: Eläketuki ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille

Erityisen vaikeaan työmarkkina-asemaan joutuneille ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille työntekijöille maksetaan jatkossa eläketukea. Eläketuki on kertaluonteinen ratkaisu, jossa turvataan sen piiriin kuuluvien henkilöiden toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Eläketukea voivat hakea 60 vuotta täyttäneet, viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt. Työttömyysaikaan luetaan mukaan myös esimerkiksi sairauspäivärahalla oltu aika.

Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on pitänyt täyttää ennen 1. syyskuuta 2016. Eläketuen piirissä ovat siis ennen 1. syyskuuta 1956 syntyneet henkilöt.

Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 760,26 euroa kuukaudessa vuoden 2017 tasossa. Kun lisäksi otetaan huomioon muutosten vaikutus asumistuen määrään sekä verotukseen, keskimääräisen eläketuen saajan nettotulot lisääntyvät noin 200 eurolla kuukaudessa.

Eläketukea haetaan Kelasta ja sitä maksetaan korkeintaan kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään saakka. Arvioiden mukaan vuonna 2017 eläketukea maksetaan noin 5 300 henkilölle kuukaudessa.

Eläketuki ei ole kansaneläkelaissa tai työeläkelainsäädännössä tarkoitettu eläke. Verolainsäädännössä todettaan kuitenkin erikseen, että eläketukeen sovelletaan eläkettä koskevia säännöksiä verotuksen eläketulovähennyksen osalta. Hakijalla on oikeus myös eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen.

Tasavallan presidentti vahvisti eläketukilain sekä tuloverolain 63 b §:n muuttamisen 29. joulukuuta 2016. Lait tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2017.

Back to Top