STM: Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

 

 

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan laki- ja asetusmuutoksia, jotka edistävät lääkitysturvallisuutta ja hillitsevät lääkekustannusten kasvua.

Jatkossa lääkärillä on entistä suurempi vastuu huolehtia määräämänsä lääkityksen tarpeellisuudesta ja lääkehoidon kustannuksista. Lääkkeen valinnan on perustuttava tehon ja turvallisuuden vahvistavaan tutkimusnäyttöön tai yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön.

Lääkäreiden tulee jo nyt pääsääntöisesti merkitä lääkkeen käyttötarkoitus lääkemääräyksiin turvallisuussyistä. ATC-luokan N03 epilepsialääkkeissä on jatkossa merkittävä lääkemääräykseen aina lääkkeen käyttötarkoitus ja/tai lääkevaihtokielto, jotta apteekissa ei vaihdettaisi epilepsian hoitoon tarkoitettua lääkettä. Käyttötarkoitus tulee merkitä kun tällaista lääkettä määrätään muuhun käyttötarkoitukseen kuin epilepsian hoitoon. Nämä lääkkeet kuuluvat vuoden 2017 alusta lääkevaihdon piiriin, jos niitä määrätään muuhun kuin epilepsian hoitoon.

Ensisijainen tapa määrätä lääkkeitä on määritellä hoidossa tarvittavan lääkkeen kokonaismäärä ja kirjata se lääkemääräykseen pakkauksina tai kokonaismääränä. Lääkärillä on kuitenkin jatkossakin mahdollisuus määrätä lääke myös lääkehoidon kestoajalle. Pitkäaikaiseen hoitoon tarkoitettu lääkitys tulee pääsääntöisesti aloittaa pienellä pakkauksella. Tämä toteutettaisiin erityisesti toimittamisen jaksottamisella.

Jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaareja, lääkkeen määrääjän on ensisijaisesti valittava näistä vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin toimiessaan lääkärin täytyy perustella valintansa lääketieteellisesti ja myös merkitä perustelu potilasasiakirjoihin.

Vuoden 2017 alusta kaikki lääkemääräykset on lähtökohtaisesti tehtävä sähköisesti. Teknisen häiriön tai kiireellisen lääkehoidon tarpeen vuoksi erityisestä syystä lääkemääräyksen voi tehdä myös kirjallisesti tai puhelinlääkemääräyksenä. Lääkemääräys on jatkossa pääsääntöisesti voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästä.

Back to Top