STM: Lääkekorvausjärjestelmään muutoksia - kalliita lääkkeistä saa jatkossa kuukaudeksi

 

Syksyn lääkesäästöpaketin yhteydessä päätettiin myös muutamista lääkehoitoa järkeistävästä ja lääkejätettä vähentävästä toimenpiteestä. Yksi näistä on ensi vuoden alusta lähtien kalliin, yli tuhat euroa kuukaudessa maksavan, lääkkeen korvattavan määrän rajaaminen yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Erityisestä syystä tähän on mahdollista saada poikkeus ja lääkkeen käyttäjälle voidaan toimittaa suurempi määrä kuin kuukauden erä.

Tämä muutos on ollut omiaan aiheuttamaan myös väärinkäsityksiä, kyse ei ensinnäkään ole kaikista lääkkeistä, vaan useiden lääkkeiden kohdalla säilyy aiempi, kolmen kuukauden aikaraja. Toiseksi, tästä kuukauden pääsäännöstä voidaan poiketa erityisestä syystä, joka voi olla esimerkiksi lomamatka ulkomaille, jolloin asiakkaalle voidaan toimittaa korvattuna suurempi määrä lääkettä kuin kuukauden erä. Lisätietoja lääkekorvausten myöntämisestä muun muassa ulkomaanmatkan ajalta saa Kelasta.

Selvitysten mukaan suomalaisilta jää käyttämättä melkoisesti apteekista hankittuja reseptilääkkeitä. Lääkkeiden hävikki aiheuttaa saamatta jäävien terveyshyötyjen lisäksi merkittävää taloudellista ja elinympäristöön kohdistuvaa vahinkoa. Vuoden 2017 alusta voimaan tuleva kalliiden lääkkeiden toimitusväliä koskeva muutos auttaa osaltaan vähentämään lääkejätteen syntymistä ja turhia lääkekustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle

Back to Top