Kela: Kelan tietojärjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa entistä ketterämmin. Arkki -hanke päättyy 

Arkki-kokonaishanke päättyy. Kela siirtyy tietojärjestelmien kehittämisessä joustavampiin toimintamalleihin ja menetelmiin.

Kelan hallitus päätti Arkki-hankkeen päättämisestä kokouksessaan 15.12. Hanke perustettiin 2012, ja sen tavoitteena on ollut uudistaa asiakaslähtöisesti Kelan etuusprosessit sekä niitä tukevat tietojärjestelmät. Kelassa on noin 40 etuusjärjestelmää ja 90 tukijärjestelmää.

Kela on uudistanut strategiansa. Sen toimeenpano perustuu kehittämisohjelmiin, joissa määritellään lähivuosien toiminnan painopisteet. Myös tietojärjestelmien kehittäminen nivotaan osaksi kehittämisohjelmia.

– Kelan toimintaympäristössä on tapahtunut useita muutoksia. Kela on saanut uusia tehtäviä, kuten perustoimeentulotuen käsittelyn ja maksatuksen. Valtiontalouden säästöt näkyvät myös Kelassa. Toisaalta teknologian kehitys mahdollistaa nykyään siirtymisen Kelassa käytössä olevista keskustietokonepohjaisista järjestelmistä kustannustehokkaammilla palvelinalustoilla toimiviin järjestelmiin, kertoo kehittämisjohtaja Esko Karjala.

Ketterällä suunnittelulla vastataan muutoksiin entistä joustavammin

Järjestelmiä kehitetään jatkossa ketterillä menetelmillä, milloin ei haittaa, vaikka suunnitelmiin tulisi muutoksia kehitystyön aikana. Uudenlaisten toimintamallien avulla pystytään vastaamaan muutoksiin joustavammin ja nopeammin sekä parantamaan tuottavuutta.

– Arkki-kokonaishankkeessa on tehty valtavasti hyvää työtä, ja siinä työskennelleet ihmiset ovat olleet todella sitoutuneita kehittämistyöhön. Hyvä esimerkki tästä on juuri käyttöön otettu toimeentulotuen järjestelmäkokonaisuus, joka on Kelan mittavin IT-kehitystyö. Meillä on paljon osaamista laadukkaitten tietojärjestelmien rakentamiseen. Nämä vahvuudet hyödynnetään edelleen. Jatkossa töitä tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ketterämmin ja järkevinä kokonaisuuksina, jotta esimerkiksi asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden nopeampi rakentaminen on mahdollista, sanoo hankejohtaja Katri-Leena Launis.

Hankkeen päättyminen ei vaikuta kelalaisten työpaikkoihin.

Arkki-kokonaishankkeessa rakennetut merkittävimmät järjestelmät:

– Kelan verkkoasioinnin kehittäminen www.kela.fi/asiointi
– etuustöiden ohjausjärjestelmä
– vammaisetuusjärjestelmä
– perustoimeentulotuen etuusjärjestelmä
– kansainväliseen sairaanhoitoon liittyvä hoito-oikeusjärjestelmä
– Lisäksi hankkeessa on rakennettu uusia tietovarastointiratkaisuja tiedon jalostukseen.

Back to Top