Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden ja etuuksien euromäärät vuonna 2017


Kansaneläkeindeksiin sidotut eläkkeet ja muut etuudet pienenevät 0,85 % vuoden 2016 määristä. Työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja on 737,45 e/kk vuonna 2017.

Eduskunta hyväksyi kansaneläkeindeksin jäädyttämisen ja leikkaamisen 0,85 % vuoden 2016 määristä. Leikkaus on pysyvä. Rintamalisien ja veteraanilisän määrät pysyvät ennallaan.

Yksin asuvan kansaneläke on 628,85 euroa ja parisuhteessa elävän 557,79 euroa.

Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä pienenee nykyisestä 766,85 eurosta 760,26 euroon.

Myös Kelan maksamat perhe-eläkkeet pienenevät. Lesken alkueläke on 324,33 euroa ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 euroa. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,69 euroa.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavat lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset sekä asumismenojen enimmäismäärät pysyvät edelleen vuoden 2015 tasossa.

Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita 737,45 e/kk. Ansioraja pienenee 6,39 euroa.

Lisätietoja asiakkaille:

Back to Top