Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään alle 10 euroa kuukaudessa


Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta.

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Leikkaus on tarkoitettu pysyväksi, eikä sitä kompensoida seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa.

Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, niiden määrää kuitenkin pienennetään. Toimeentulotuen perusosaan on tehty korotus. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa.

Esimerkkejä
Työmarkkinatuen päivittäinen määrä pienenee ensi vuoden alussa 32,68 eurosta 32,40 euroon.
Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä pienenee 766,85 eurosta 760,26 euroon.
Yhdestä lapsesta maksettavan lapsilisä pienenee 95,75 eurosta 94,88 euroon.
Toimeentulotuen perusosa suurenee yksin asuvalla 485,50 eurosta 487,89 euroon.

Indeksin jäädytys ja leikkaus vähentävät Kelan etuusmenoja 82,7 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lakimuutoksen seurauksena kansaneläkeindeksin ensi vuoden pisteluvuksi vahvistui 1 617.

Liite: Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.1.2017 alkaen

Back to Top