STM: Sairausvakuutusmaksuun muutoksia

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee. Muutos on osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Hallitus esitti asiaa koskevan sairausvakuutuslain muutoksen vahvistamista torstaina 10. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 15.11.2016. Lakia sovelletaan työnantajan sairausvakuutusmaksuun, joka perustuu vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan.

Kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 0,94 prosenttiyksikköä vuonna 2017. Seuraavana vuonna työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 1,00 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 alennus on 1,04 prosenttiyksikköä ja 0,58 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Vastaavasti valtion rahoitusosuutta sairausvakuutuksen menoista korotetaan.

Pienituloisten sairausvakuutuksen päivärahamaksu kevenee

Kilpailukykysopimuksella työnantajien maksurasitusta siirretään palkansaajille, mutta samalla palkansaajien verotusta kevennetään. Veronkevennyksiä ei voida kohdentaa palkansaajille, jotka eivät maksa tuloistaan valtion- tai kunnallisveroa.

Tämän vuoksi pienituloisten eli vain pientä palkkatuloa saavien päivärahamaksua kevennetään ja näin hyvitetään kilpailukykysopimuksen mukaisista sosiaalivakuutusmaksujen korotuksista aiheutuvaa nettotulojen laskua.

Kevennys toteutetaan siten, että alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevalta ei peritä päivärahamaksua. Arvioiden mukaan näin kompensoidaan kilpailukykysopimuksesta aiheutuvan alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevien maksurasituksen nousu. Tästä aiheutuva rahoitusvaje rahoitetaan korottamalla valtion rahoitusosuutta sairausvakuutuksen menoista.

Lakia sovelletaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuun, joka perustuu vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan.

 

Back to Top