STM: Yhdenvertaisuutta lääkekorvausjärjestelmään

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä siirtää diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet 65 prosentin erityiskorvausluokkaan. Tämä on sama korvaustaso kuin sepelvaltimotaudissa ja verenpainetaudissa. Toimenpide on osa lääkekorvauksiin kohdistuvaa 134 miljoonan säästötavoitetta. Pääosa säästöistä saadaan kilpailuun ja rationaaliseen lääkehoitoon tähtäävillä toimenpiteillä.

Lääkkeiden erityiskorvaukseen on oikeutettu noin 1,3 miljoonaa suomalaista. Joka neljännellä suomalaisella on oikeus ylemmän tai alemman erityiskorvausluokan korvattuihin lääkkeisiin. Yleisin erityiskorvattava sairaus on krooninen veranpainetauti ja korvauksia saa 450 000 henkilöä. Krooninen verenpainetauti kuuluu alempaan erityiskorvausluokkaan. Toiseksi yleisin erityiskorvattava sairaus on diabetes ja korvauksia saa 320 000 henkilöä. Toistaiseksi kaikki diabetes lääkkeet kuuluvat ylempään erityiskorvausluokkaan. Jatkossa insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille, mutta muut kuin insuliinivalmisteet siirrettäisiin alempaan 65 prosentin erityiskorvausluokkaan.

Kelan tekemien laskemien mukaan 141 000 diabetesta sairastavilla henkilöillä muutos nostaisi omavastuuta lääkekustannuksista enintään 10 euroa vuodessa. Noin 66 000 henkilöllä omavastuu nousisi 10-50 euroa, noin 16 000 henkilöllä 50-100 euroa ja noin 80 000 henkilöllä 100-300 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää parhaillaan lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita. Osana tätä selvitystyötä on mahdollista ottaa huomioon ja selvittää myös pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden, paljon lääkkeitä käyttävien tilannetta. Selvityshenkilöksi on nimetty professori Heikki Ruskoaho.

Back to Top