STM: Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita arvioidaan

 

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita. Selvityshenkilöksi on nimetty professori Heikki Ruskoaho. Ruskoaho selvittää uudistustarpeita virkamiestyöryhmän kanssa.

Keväällä 2016 farmakologian ja lääkekehityksen professori Ruskoaho selvitti lääkekorvausjärjestelmän ajantasaisuutta ja uudistustarpeita hallitusohjelman mukaisia 150 miljoonan euron lääkesäästöjä varten. Raportin valmistuttua todettiin, että säästötarpeiden lisäksi järjestelmässä on muitakin uudistustarpeita. Näitä on tarkoitus nyt pohtia.

Ensimmäisessä vaiheessa hahmotetaan korvausjärjestelmän nykytilaa sekä mahdollisia kehittämistarpeita. Esimerkiksi sairauksien ja lääkkeiden korvausluokittelua on tarpeen selkiyttää. Toisessa vaiheessa järjestelmää kehitetään niin, että otetaan huomioon sote-uudistuksen mukaiset uudet rakenteet, rationaalisen lääkehoidon tavoitteet sekä uudet kalliit lääkkeet. Työ alkaa heti ja se jatkuu kesäkuuhun 2018.

Osana tätä selvitystyötä on mahdollista ottaa huomioon ja selvittää myös pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden, paljon lääkkeitä käyttävien tilannetta.

Selvityshenkilön tukena toimii asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkkeiden hintalautakunnasta, Kelasta ja Fimeasta.

Back to Top