Kela: Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus kasvanut koko maassa

 


Lähes kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus käyttää yksityisiä erikoislääkäripalveluja seutukunnassaan, kun tarkastellaan viittä yleisimmin käytettyä erikoisalaa.

Viiden viime vuoden aikana yksityiset lääkäripalvelut ovat levittäytyneet entistä laajemmalle alueelle kaikilla yleisimmillä erikoisaloilla. Nämä erikoisalat ovat naistentaudit ja synnytykset, ortopedia ja traumatologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, iho- ja sukupuolitaudit ja lastentaudit.

Keskimäärin kolmella prosentilla kansalaisista palvelujen paikallinen saatavuus oli parantunut, etenkin haja-asutusalueella. Vaikka palveluntuottajat yleensä sijoittuvat väestökeskittymiin, tarkasteluajalla saatavuus parani entistä useammin myös kaupunkimaisten alueiden ulkopuolella.

– Ensimmäisen yksityisen palveluntuottajan saapuessa seutukuntaan yksityisten palvelujen käyttö lisääntyi alueella selvästi. Markkinoille saapunut yksityinen tuottaja onnistui todennäköisesti houkuttelemaan julkisen sektorin potilaita asiakkaikseen, kertoo projektipäällikkö Riina Hiltunen Turun kauppakorkeakoulusta.

– Osa väestöstä oli toki jo aiemmin matkustanut yksityiselle vastaanotolle kotiseutukuntansa ulkopuolelle, mutta tämäkin matkustusvirta pieneni paikallisen saatavuuden parantuessa. Sijainnilla on suuri merkitys, kun potilas valitsee hoitopaikkaa.

Kilpailun kireys vaihtelee erikoisaloittain

Potilaiden valinnat ja kilpailun kireys eroavat monin tavoin myös erikoisaloittain. Esimerkiksi lastentautien erikoislääkärikäynneistä 86 prosenttia tehtiin kotiseutukunnassa, kun taas ortopedin vastaanotolle matkustettiin usein (41 prosenttia) kotiseutukunnan ulkopuolelle. Sairaan lapsen kanssa palvelun nopeaa saatavuutta arvostetaan erityisen paljon.

Naistentautien erikoisalalla taas vaihtoehtoisia kilpailijoita oli tarjolla lähes kaksi kertaa enemmän kuin muilla tutkimuksessa mukana olleilla erikoisaloilla. Vähiten kilpailijoita oli lastentautien erikoisalalla.

– Tutkituilla erikoisaloilla on tarjonnan laajan levinneisyyden vuoksi hyvät edellytykset kirittää julkisia tuottajia koko maassa, jos ne otetaan sote-uudistuksessa mukaan potilaan valittaviin palveluihin. Jos potilaista kilpailu halutaan uudessa sotessa toimivaksi, kilpailevia tuottajia on oltava lähistöllä riittävästi. Siten potilailla on aidosti mahdollisuus valita palveluntuottajien välillä, Hiltunen sanoo.

Myös digitaalisen terveydenhuollon ratkaisut murtavat sijaintiin perustuvan kilpailuedun palveluissa, joissa kontakti ei ole välttämätön.

– Jo nyt etäkonsultaatiot ja potilaan luo tuotavat innovatiiviset palvelut haastavat ja täydentävät perinteistä yksityisten lääkäripalvelujen liiketoimintamallia, jossa kiinteä toimipiste on palvelun ydin.

Tutkimuksessa selvitettiin yksityisten erikoislääkäripalvelujen alueellista saatavuutta, käyttöä ja alojen välisiä eroja viidellä merkittävällä erikoisalalla vuosina 2008–2012. Alkuperäinen tutkimus on julkaistu Suomen Lääkärilehden numerossa 44/2016.

Hiltunen, Riina, Mikkola, Hennamari ja Saarni, Jouni: Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus vuosina 2008–2012. Suomen Lääkärilehti 44/2016. (PDF-artikkeli) 

Back to Top