STM: Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio

Hallitus on vahvistanut linjaukset, joilla uusissa maakunnissa toteutetaan digitalisaatiota ja siinä tarvittavaa ICT-toimintaa. Toimenpiteet kootaan yhtenäiseksi muutosohjelmaksi.

Hallitus puolsi strategiaistunnossaan 12.9.2016 linjauksia siitä, miten julkisen hallinnon ja  palveluiden digitalisointia ja siinä tarvittavaa ICT-toimintaa toteutetaan sote- ja maakuntauudistuksessa. Reformiministeriryhmä linjasi 22.9. toimeenpanoon kuuluvaa palvelukeskusten perustamista.

Jatkossa maakunta on yksi julkisen hallinnon tärkeimmistä digitaalisten palvelujen tarjoajista. Maakuntien asiakkaiksi ovat tulossa kaikki Suomessa asuvat ja lisäksi valtaosa yrityksistä. Siksi julkisen hallinnon ja palvelujen digitalisointi on tärkeää toteuttaa yhtenäisenä digitaalisena palvelualustana. Tavoitteena on edistää asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaa sekä luoda edellytyksiä uuden liiketoiminnan kasvulle.

Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan useasta kerroksesta muodostuva palveluekosysteemi. Siinä yhdistyvät eri toimijoiden tietojärjestelmät, toimintaprosessit ja sujuva tietojen liikkuvuus. Tulevaisuudessa julkisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa olisi valtakunnallisesti käytettävissä 2-3 potilas- ja asiakastietojärjestelmää osana palveluekosysteemiä.  Järjestelmät tukevat ja tehostavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa mahdollisimman laajalti.

Digitalisaatio toimeen muutosohjelman avulla

Toimenpiteet kootaan yhtenäiseksi muutosohjelmaksi, joka myös rahoitetaan kokonaisuutena. Muutosohjelma on perusta valtakunnalliselle ja maakunnissa tapahtuvalle toimeenpanolle.  Muutosohjelman tavoitteena on toteuttaa tavoitetilan mukainen usean toimijan ja kerroksellisten palveluiden kokonaisuus mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Back to Top