STM: Helikopterilla tehtyjen potilaskuljetusten korvausten yhtenäistetään

 

Helikoptereilla tehtyjen potilaskuljetusten korvaus koskee jatkossa kaikkia helikoptereita. Näin yksityiset ja julkiset helikopteritoimijat ovat yhdenvertaisessa asemassa helikopterilla tehdyistä potilaskuljetuksista maksettaviin matkakustannuskorvauksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiaa koskevan asetusmuutoksen 25.8.2016. Muutos tulee voimaan 1.9.2016.

Myös yksi- ja kaksimoottoristen helikopterien erillisistä korvaustaksoista luovutaan. Uusi taksa on 1 262 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,50 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Maksun suuruus nousee aiemmasta kaksimoottoriselle helikopterille säädetystä taksasta 0,59 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 0,15 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

Aiemmin sairausvakuutuslain mukaiset korvausperiaatteet koskivat vain yksityisiä helikoptereita. Potilaskuljetuksia tekee tarvittaessa myös Rajavartiolaitos. Kansaneläkelaitos on korvannut Rajavartiolaitoksen tekemät potilaskuljetukset Rajavartiolaitoksen omien korvaustaksojen mukaan. Rajavartiolaitoksen taksat ovat perustuneet sisäministeriön antamaan määräykseen. Nämä taksat ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa olevat. Yhdelle helikopteritoimijalle maksettavat korkeammat sairaanhoitokuljetuskorvaukset eivät ole sairausvakuutuksen perusperiaatteiden mukaisia.

Vuonna 2014 helikopterien käytöstä aiheutuneita matkakustannuksia korvattiin 2,4 miljoonaa euroa. 1,2 miljoonaa euroa maksettiin sosiaali- terveysministeriön asetuksen mukaisesti yksityisen helikopteritoimijoiden tekemistä 412 potilaskuljetuksesta ja 1,2 miljoonaa euroa sisäministeriön asetuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksen tekemistä 96 potilaskuljetuksesta. Nyt tehdyn muutoksen arvioidaan vähentävän sairausvakuutuksen kuluja noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Back to Top