VM: Valtionvarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2017

 

Valtiovarainministeriö ehdottaa hallinnonalalleen määrärahoja yhteensä 17 188 miljoonaa euroa. Vähennystä on 129 miljoonaa euroa vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Määrärahoista on 52 prosenttia valtionosuuksia kunnille ja kuntayhtymille, 27 prosenttia eläkemenoja, 11 prosenttia EU-jäsenmaksuja ja 5 prosenttia virastojen toimintamenoja. Lisäksi määrärahaehdotuksiin sisältyvät hallinnonalan arvonlisäveromenot, siirrot Ahvenanmaan maakunnalle sekä energiaverotuki elinkeinoelämälle.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen on 8 727 miljoonaa euroa. Se on 260 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden väheneminen johtuu erityisesti perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelalle. Siirron vuoksi kuntien valtionosuuksia vähennetään 362 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtionosuutta vähentävät muun muassa edellisellä hallituskaudella 2012 - 2015 ja kevään 2016 kehysriihessä päätetyt valtionosuuden leikkaukset ja hallitusohjelman mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä.

Määrärahan tasoa nostavat hallitusohjelman mukainen omais- ja perhehoidon kehittäminen sekä muut uudistukset, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus sekä kuntien verotulomenetysten kompensaatio.  Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei ole tehty vuodelle 2017 indeksikorotusta.

Kuntien yhdistymisten taloudelliseen tukeen ehdotetaan 27 miljoonaa euroa. Lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on vajaa 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kuntien yhdistymisiä toteutuu 2 kappaletta.

Ehdotukseen sisältyy määrärahalisäyksiä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Lisäykset perustuvat sekä väliaikaisten hallintoelimien perustamiseen että valmistelu- ja perustamisvaiheen ICT-kustannuksiin.

Valtion eläkemenot kasvavat

Valtion eläkemenot kasvavat kaksi prosenttia vuodesta 2016. Lisäyksestä valtaosa aiheutuu eläkkeensaajien lukumäärän kasvusta ja pienempi osa indeksimuutoksesta. Eläkkeisiin ja korvauksiin on ehdotettu yhteensä 4 819 miljoonaa euroa.

Suomen maksuosuus Euroopan unionille

EU-jäsenmaksu arvioidaan olevan kaksi miljardia euroa. Jäsenmaksu perustuu Suomen arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon.

Virastojen määrärahoihin toimintamenosäästöjä

Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen määrärahoihin sisältyvät hallitusohjelman mukaiset toimintamenosäästöt alentavat määrärahoja noin yhdellä prosentilla vuonna 2017. Määrärahoiltaan hallinnonalan suurimmat virastot ovat Verohallinto, Tulli, aluehallintovirastot ja Tilastokeskus. Tullilta siirtyy verotustehtäviä ja vastaavasti määrärahaa Verohallinnolle. Verohallinnon ja Tullin tietojärjestelmäuudistukset jatkuvat ja Väestörekisterikeskukselle ehdotetaan määrärahaa väestötietojärjestelmän uudistamiseen.

 

Back to Top