Kela: Eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä

 

Erityisesti hyvätuloisilla yksityisten palveluiden käyttö kasvaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Kelan tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtyminen lisää sekä yksityissektorin yleislääkäri- että erikoislääkäripalveluiden käyttöä. Erityisesti yleislääkärikäynnit yksityissektorilla yleistyvät eläkkeelle siirtymisen myötä.

Miehillä eläkkeelle siirtyminen lisää yksityissektorin käyttöä enemmän kuin naisilla.

– Kun työntekijä siirtyy eläkkeelle, hän menettää oikeuden työterveyshuoltoon. Sen kautta yleislääkäritason sairaanhoitopalvelut ovat nopeasti saatavilla useimmille työterveyshuollon piirissä oleville. Jos tulotaso sallii, monet eläkkeelle siirtyjät kompensoivat tätä menetystä siirtymällä yksityispalveluiden käyttäjiksi, tutkimuksen tekijä, tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren toteaa.

Syynä asenteet tai saatavuusongelmat

Tulokset voivat kertoa palveluiden saatavuuden ongelmista julkisella sektorilla tai epäluottamuksesta julkista sektoria kohtaan. Taustalla voi olla myös se, että eläkkeelle siirtyneet ovat tottuneet nopeaan hoitoon pääsyyn työterveyshuollossa.

– Eläkkeelle siirtyneillä on myös aiempaa enemmän aikaa terveydestään huolehtimiseen, mikä voi näkyä terveyspalveluiden käytön kasvamisena, Blomgren sanoo.

Tutkimus toteutettiin rekisteritiedoilla. Aineisto kattoi 30 prosenttia 62–75-vuotiaasta väestöstä vuosina 2006–2011. Tutkimuksessa seurattiin samoja henkilöitä eläkkeelle siirtymiseen saakka ja verrattiin yksityislääkäripalveluiden käyttöä ennen eläkkeelle siirtymistä ja sen jälkeen.  Tutkimus on julkaistu International Journal of Health Services -lehdessä.

 

Back to Top