Kela: Vammaisetuuspäätöksen saa nyt huomattavasti aiempaa nopeammin


Kelan myöntämien vammaisetuuksien käsittelyajat lyhenivät lähes puoleen viime vuoden aikana.

Vuoden 2015 aikana vammaisetuuksien (alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki) käsittelyajat nopeutuivat huomattavasti.  Suurin parannus tapahtui eläkettä saavan hoitotukihakemuksissa. Tammikuussa 2016 niiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin 3 viikkoa (18 päivää), kun vuotta aiemmin käsittelyyn kului keskimäärin 2 kuukautta (40 päivää).

Alle 16-vuotiaan vammaistukihakemusten käsittely kesti tammikuussa 2016 keskimäärin 4 viikkoa (26 päivää).  Niidenkin käsittelyajat lyhenivät 10 päivällä edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.  16 vuotta täyttäneen vammaistuen keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät 14 päivällä, 45 päivästä 29 päivään.

Lakimuutos nopeutti hakemusten käsittelyä

Käsittelyaikojen lyhenemiseen on vaikuttanut mm. 1.6.2015 voimaan tullut lakimuutos, joka selkeytti ja yhtenäisti vammaisetuuksien myöntämisperusteita. Muutos vähensi myös hakemuksen liitteenä toimitettavien lisäselvitysten tarvetta.

Marraskuussa 2014 Kelassa otettiin käyttöön uusi vammaisetuuksien ratkaisujärjestelmä. Se on mahdollistanut työvaiheiden automatisointia ja nopeuttanut hakemusten käsittelyä.  

Kela kehittää jatkuvasti etuusprosessejaan ja osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, jotta asiakkaat saisivat heille kuuluvat etuudet ja palvelut mahdollisimman joustavasti.

 

Ratkaisumäärä                                                                            Käsittelyaikojen keskiarvo

                                                                                                

Back to Top