Kela: Kelan asiakkaiden asiointitavat ovat muuttumassa

 


Vuonna 2015 jo 60 % hakemuksista lähetettiin verkkoasiointipalvelun kautta.

Toimistoasiointi on viime vuosina merkittävästi vähentynyt, ja verkkoasiointi on puolestaan kasvanut. Vuonna 2015 verkkoasioinnin kautta jätettiin yli 1,6 miljoonaa hakemusta ja palveluun kirjauduttiin noin 20 miljoonaa kertaa.

Eniten sähköisesti haettiin perhe-etuuksia, työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea. Hakemuksiin tarvittavista liitteistä lähes puolet (46 %) lähetettiin verkkopalvelun kautta.

Asiat kuntoon toimistossa tai puhelimitse

Kelan toimistoissa asioitiin vuonna 2015 noin 2,1 miljoonaa kertaa. Puhelinpalvelussa asiakkaat asioivat puolestaan noin 1,5 miljoonaa kertaa. Noin 50 000 asiakasta asioi ajanvarauksella toimistossa ja puhelinpalvelussa. Asiointi ajanvarauksella on kasvanut merkittävästi.

Eniten asiointeja on toimistoissa, joissa ne keskittyvät kaupungissa yhteen suureen toimistoon. Asiointimääriltään suurimmat toimistot sijaitsevat Tampereella, Oulussa ja Turussa. Eniten asiakkaita on kuitenkin Helsingissä, jossa palveltiin viime vuonna yli 200 000:ta asiakasta.

Asiakaspuheluita tulee eniten sairastamiseen ja työttömyyteen liittyvissä etuuksissa.
Asiakas voi halutessaan jättää Kelaan myös soittopyynnön. Niitä jätettiinkin vuonna 2015 yli 400 000. Sekä toimisto- että puhelinpalvelussakin maanantai on selvästi vilkkain asiointipäivä.

Asiointeja ohjautuu myös yhteispalvelupisteisiin ja etäpalveluun

Kelan palveluita tarjotaan noin 140 yhteispalvelupisteessä, jotka täydentävät Kelan omaa palveluverkkoa. Yhteispalvelut myös parantavat palvelua, sillä niillä on laajemmat aukioloajat. Osa Kelan toimistoista on avoinna vain tiettyinä viikonpäivinä tai vain muutaman tunnin kerrallaan.

Yhteispalvelupisteet jakavat ja vastaanottavat Kelan hakemuslomakkeita. Lisäksi yhteispalvelupisteistä saa tukea Kelan verkkopalvelun käytössä. Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa sekä muutamissa asiointipisteissä on mahdollisuus ottaa etäyhteys Kelan toimistoon, jos asiakas tarvitsee laajempaa palvelua.

Kela tarjoaa kuvayhteyteen perustuvaa etäpalvelua myös vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen palveluna sekä kielipalveluina venäjäksi, kurdiksi sekä pohjois- ja koltansaameksi. Venäjänkielinen palvelu on ollut kuvayhteyden välityksellä tarjotuista kielipalveluista suosituin.

 

Back to Top