STM: Genomikeskus tuo perimästä saatavan tiedon osaksi terveydenhuoltoa

 

Ihmisen koko perimästä eli genomista saatavaa tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tehokkaasti sairauksien todentamisessa, hoidossa ja ehkäisyssä. Hallitus myönsi kehysriihessä 5.4. rahoitusta genomikeskuksen perustamiseen. Päätös varmistaa, että perimästä saatavan tiedon käyttö sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on kaikkien suomalaisten ulottuvilla.

Genomikeskuksen perustaminen on sijoitus jokaisen suomalaisen terveyteen. Geenitesteillä voidaan tulevaisuudessa selvittää esimerkiksi ihmisten riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin tai rintasyöpään. Perimästä saatava tieto auttaa myös määrittämään yksilölle parhaiten sopivat ja tehokkaimmat lääkkeet.

Keskuksen tehtävänä on toteuttaa keväällä 2015 julkaistua genomistrategiaehdotusta. Strategia esittelee ne keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan genomitiedon tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa vuonna 2020. Lopputuloksena on vaikuttavampi ja turvallisempi hoito sekä tehokkaampi sairauksien ehkäisy.

Genomikeskuksen perustamisella luodaan myös hyvät edellytykset genomitietoa hyödyntävälle tutkimukselle ja tuotekehitykselle, joiden tuloksena syntyy lääkkeitä ja lääketieteellisiä sovelluksia. Tehdyn päätöksen toimeenpanon myötä Suomesta tulee genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijämaa. Suomella onkin erinomaiset mahdollisuudet houkutella kansainvälisiä tutkimusinvestointeja.

STM, OKM ja TEM valmistelevat yhdessä sidosryhmien, muun muassa biopankkien, edustajien kanssa kansallisen genomikeskuksen perustamista. Biopankkien tehokas yhteistyö genomikeskuksen kanssa on olennainen osa kokonaisuutta.

Genomikeskuksen suunnittelutyö alkaa projektiryhmän perustamisella. Ryhmä valmistelee tarvittavaa lainsäädäntöä keskuksen perustamiselle ja tekee etenemissuunnitelman vuoden 2016 aikana. Lakiesitys genomikeskuksesta valmistunee syksyllä 2017.

 

Back to Top