Kela: Työterveyshuoltomenojen kasvu pysähtyi

 


Työterveyshuoltomenojen pitkään jatkuneen kasvun taittumiseen on vaikuttanut taantuma. Sen seurauksena mm. työterveyshuollon piirin kuuluvien työntekijöiden määrä on vähentynyt. Toisaalta keskimääräiset kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti kasvoivat vuonna 2014 vähemmän kuin edellisinä vuosina.

Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 lähtien.  Tämä kasvu on ollut huomattavasti terveydenhuollon kokonaismenojen kasvua nopeampaa. Vuonna 2014 työterveyshuollon kustannukset olivat 778 milj. euroa, mikä oli 0,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun otetaan huomioon inflaatio, työterveyshuollon kustannukset pienivät reaalisesti vuoteen 2013 verrattuna.

Työterveyshuoltomenojen kasvun taittumiseen on vaikuttanut taantuma. Sen vaikutuksesta mm. työterveyshuollon piirin kuuluvien työntekijöiden määrä pieneni vuodesta 2013 vuoteen 2014 noin 30 000 hengellä. Toisaalta menojen maltillista kehitystä kuvaa se, että työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti kasvoivat vuonna 2014 vähemmän kuin vuosiin aiemmin. Kasvu oli vain 1,8 %, kun aiemmin keskimääräiset kustannukset nousivat yli 5 % vuodessa.  

Vuonna 2014 Kela maksoi työterveyshuollon korvauksia 336 milj. euroa. Näistä korvauksista 59 % maksettiin yksityisissä lääkärikeskuksissa tehdystä työterveyshuollosta. Vielä 10 vuotta sitten lääkäri-keskusten osuus korvauksista oli kolmannes. Työnantajien omien työterveysasemien toiminta on vastaavasti supistunut, kun palveluita on ulkoistettu. Terveyskeskusten ja kunnallisten liikelaitosten osuus työterveyshuoltopalveluista on viidennes.

 

Back to Top