STM: Kansallinen syöpäkeskus edistää potilaiden tasavertaisuutta

 

 

Pitkään valmisteltu Kansallisen syöpäkeskuksen perustaminen otti askeleen eteenpäin, kun hallitus myönsi sille nelivuotisen rahoituksen 5. huhtikuuta kehysriihessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmän työ pohjustaa keskuksen perustamista.

Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on koordinoida kansallisesti syöpätutkimusta ja palvelujärjestelmän voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä syövän hoidossa. Kansallisen ohjauksen tavoitteena on turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta, edistää alan tutkimusta, hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä hallita lääkekustannusten kasvua.

Kansallinen syöpäkeskus toimii ainakin aluksi verkostona, joka muodostuu, kun yliopistot ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit perustavat alueelliset syöpäkeskukset. Lisäksi perustetaan kansallinen koordinoiva syöpäkeskus koordinoimaan alueellisten keskusten toimintaa.

Nyt perustetun laajapohjaisen työryhmän tavoitteena on suunnitella potilashoidon ja -tutkimuksen toimintamalleja syöpäkeskuksen toiminnalle. Työryhmän tavoitteena on myös ohjata yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja yliopistojen yhteistyötä erikseen sovittavissa pilottihankkeissa.

Työryhmän toimikausi on 1.4.2016–31.12.2017. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian johtoryhmän sekä sote-uudistusta ohjaavien toimijoiden kanssa.

Back to Top