Kela: Sähköiset lääkärintodistukset helpottavat päivärahan hakemista

 
Sähköisten lääkärintodistusten välitys vastaanotolta Kelaan yleistyy vähitellen.  Tämä helpottaa sairauspäivärahan hakemista.

Sähköisiä A-lääkärintodistuksia on välitetty Kanta-palvelun kautta Kelaan reilun vuoden ajan. A-lääkärintodistus on tavallisin, lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä kirjoitettava todistus.

Sähköisiä todistuksia voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon ja samalla välittää Kelaan jo vastaanotolta. Tällä hetkellä sähköinen välitys toimii CGI:n Pegasos-järjestelmässä, jossa se on laajenemassa terveydenhuollon uusien yksiköiden käyttöön. Todistusten välitys Kelaan yleistyy edelleen, kun myös muihin Potilastiedon arkistoon liittyneisiin järjestelmiin saadaan valmius välittää todistuksia.

Sähköisen lääkärintodistuksen välitys Kelaan onnistuu samalla, kun lääkäri tallentaa todistuksen Potilastiedon arkistoon. Todistuksen välitykseen tarvitaan aina potilaan lupa. Potilas saa lääkärintodistuksestaan tulosteen työnantajaansa varten. Siinä on maininta, että todistus on jo välitetty Kelaan.

Kun Kela on saanut A-lääkärintodistuksen sähköisesti, asiakkaan ei tarvitse liittää sitä hakemukseensa. Tämä on helpotus erityisesti työnantajille, jotka voivat tehdä hakemuksen verkossa, mutta eivät voi lähettää liitteitä Kelaan sähköisesti.

Potilas näkee lääkärintodistuksensa tiedot kirjautumalla Kelan asiointipalveluun tai Omakanta-palveluun.

Back to Top