Kela: Lääkekorvaukset kasvoivat enemmän kuin kuuteen vuoteen

 


Uudet lääkkeet ja viitehintojen nousu kasvattivat lääkemenoja.

Kela maksoi lääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia 1 378 milj. euroa vuonna 2015. Korvausten määrä kasvoi edellisvuodesta 71 milj. euroa eli 5,5 %.

Vuosina 2009–2014 korvaukset kasvoivat enintään 3,3 % vuodessa, ja välillä ne myös pienenivät. Tämä johtui säästötoimista, joista osa on kohdistunut lääkeyrityksiin ja apteekkiin ja osa on nostanut potilaiden omavastuita. Paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitsevien taakkaa on tosin pyritty helpottamaan alentamalla vuotuista lääkekattoa.

Painopiste kalliisiin, pienten potilasryhmien lääkkeisiin

Vuonna 2015 lääkekorvauksia kasvattivat entiseen tapaan uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet. Viime vuosina esimerkiksi syöpien, diabeteksen, MS-taudin ja reumasairauksien lääkehoito on uudistunut ja samalla tullut kalliimmaksi.

Yksittäisiä lääkeaineita, joiden korvaukset kasvoivat vähintään 3,5 milj. euroa vuoden 2015 aikana, olivat osteoporoosin ja syövän luusto-oireiden hoidossa käytettävä denosumabi, diabeteksen hoidossa käytettävät liraglutidi ja linagliptiini sekä MS-taudin hoidossa käytettävät dimetyylifumaraatti ja fingolimodi.

Viitehintajärjestelmän vaikutukset hintoihin heikkenivät

Vuodesta 2003 käytössä ollut lääkevaihto ja vuonna 2009 voimaantullut viitehintajärjestelmä ovat alentaneet lääkkeiden hintoja ja pienentäneet lääkekorvauksiin ja omavastuisiin kuluvaa summaa. Viitehintajärjestelmään kuuluvista lääkkeistä asiakas saa korvausta enintään viitehinnan mukaan. Viime vuosina viitehintajärjestelmän vaikutukset lääkkeiden hintoihin ovat heikentyneet.

Kolesterolilääkkeiden ryhmään kuuluvien statiinien korvausmenot olivat ennen lääkevaihtoa noin 61 milj. euroa. Viitehintajärjestelmää ennen summa oli alentunut noin 36 milj. euroon, ja viitehintajärjestelmän aikana summa on ollut alimmillaan noin 18 milj.euroa. Vuonna 2015 menot saavuttivat uudelleen viitehintajärjestelmää edeltävän tason, noin 36 milj. euroa.

Statiinien korvausmenojen kasvu johtuu toisaalta siirtymisestä hinnaltaan kalliimpiin statiineihin, toisaalta statiinien viitehintojen noususta. Myös kolesterolilääkkeiden käyttäjämäärä, 661 200 henkilöä, on kasvanut vuodesta 2008 noin 50 000:lla.

Viitehinnat nousevat vähitellen statiinien lisäksi myös muutamissa muissa sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden sekä muun muassa liikahappoisuuslääkkeiden ja psykoosilääkkeiden ryhmissä. Esimerkiksi sydänlääke losartaanin korvaukset kasvoivat 1,8 milj. euroa, liikahappoisuuslääke pantopratsolin 1,6 milj. euroa ja psykoosilääke olantsapiinin 1,3 milj. euroa.

Back to Top