STM: Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta ollut toiminnassa kuukauden.

 

Työsuojeluviranomaiset avasivat helmikuun alussa valtakunnallisen puhelinneuvonnan, jonka tarkoituksena on palvella kansalaisia työsuojeluasioissa entistäkin paremmin. Ensimmäisen kuukauden aikana puheluita tuli noin 600 viikossa.

Valtakunnallisen palvelun tarkoituksena on parantaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta.

Valtakunnallinen työsuojelupuhelimen neuvonta-alaan kuuluvat muun muassa

  • häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus työpaikalla
  • työsuhdeasiat
  • työympäristöasiat (fyysinen työturvallisuus) ja
  • rakennusalan työympäristöasiat.

Noin puolet helmikuussa tulleista puheluista koski työsuhteen ehtoja ja muita työsuhdeasioita. Näissä puheluissa tiedusteltiin muun muassa lomautuksista, koeaikapuruista ja saamatta jääneistä työtodistuksista. Fyysiseen työympäristöön liittyvissä puheluissa esillä olivat erityisesti sisäilma-asiat ja asbesti.

Useimmiten soittajalle annettiin ohjeita siitä, miten tilannetta voisi purkaa itse työpaikalla. Puhelinneuvonnan keskeisenä tavoitteena onkin, että asianosaiset saavat ratkaistua asian työpaikalla ilman viranomaisen puuttumista. Tarvittaessa ryhdytään valvontatoimenpiteisiin.

Neuvontanumero palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Back to Top