VM: Ostovoima vahvistui heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta

 

Vuosina 2014–2016 sopimuskorotukset noudattavat hyvin kattavasti syksyllä 2013 solmittua työllisyys- ja kasvusopimusta. Nimellisansiot nousivat vuonna 2015 1,2 prosenttia, josta sopimuskorotusten osuus on 0,5 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteessa maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan siten, että ansiotasoindeksi nousee 1,2 prosenttia vuosina 2016 ja 2017. Tänä vuonna verotukseen liittyvien päätösperäisten tekijöiden johdosta inflaatio nopeutuu 0,9 prosenttiin, joka on kuitenkin edelleen tavanomaista keskimääräistä hintakehitystä vaimeampaa. Näin arvioi tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta (Tukuseto) 5.2.2016 julkistamassaan raportissa.

Heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta ostovoima vahvistui viime vuonna erityisesti poikkeuksellisen alhaisen inflaation vuoksi. Tänä vuonna ostovoiman kasvua tukee työllisyystilanteen koheneminen ja palkansaajien keskimääräisen veroasteen hienoinen aleneminen, jonka seurauksena palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima lisääntyy viime vuoden tapaan lähes prosentin.

Vuonna 2017 työllisyys jatkaa kohenemista, mutta veroasteen kääntyessä nousuun, inflaation nopeutuessa ja tulonsiirtojen supistuessa palkansaajien ostovoima heikkenee hieman.

Suomen kustannuskilpailukyky on hitaasti paranemassa

Maltillisista palkkaratkaisuista johtuen Suomen kustannuskilpailukyky on hitaasti paranemassa usean vuoden alamäen jälkeen. Nimelliset yksikkötyökustannukset nousivat vuonna 2014 Suomessa hieman vähemmän kuin euroalueella keskimäärin ja komission ennusteen mukaan näin tulisi käymään myös vuosina 2015–2017. Komission valuuttakurssimuutokset huomioivan indikaattorin mukaan tehdasteollisuuden suhteellinen kilpailukyky on myös hieman parantunut vuosina 2013–2014, mutta on edelleen selvästi vuosien 1995–2014 keskiarvoa heikompi.

Taustaa seurantaraportista

Puolivuosittain julkaistavassa palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdanne-ennustetta, joka julkaistiin 18.12.2015 VM:n taloudellisessa katsauksessa.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten. Toimikunnassa ovat edustettuina muun muassa keskeiset työmarkkinajärjestöt.

Back to Top