Kela: Kela kehittää etäkuntoutuspalveluita

 

Kela kehittää kuntoutuspalveluitaan siten, että tulevaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua Kelan kuntoutuspalveluihin vaikka kotisohvalta.  Tavoitteena on helpottaa kuntoutukseen pääsyä ja tuoda kuntoutuspalvelut lähemmäs ihmisten arkea etäteknologian tuella.

Etäkuntoutuspalveluiden kehittämishankkeessa kehitetään ja kokeillaan Kelan kuntoutuksen kohderyhmille uudenlaisia etämenetelmin toteutettavia kuntoutuspalveluita. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kokeiltavien etäkuntoutuspalveluiden vaikutuksia ja kustannuksia. uudet kuntoutusmenetelmät tulevat asteittain osaksi Kelan palveluita.

Etäpalveluiden kehittämisessä otetaan huomioon kuntoutuksen muoto ja kohderyhmä. Etäkuntoutus ei välttämättä sovi kaikkiin kuntoutuspalveluihin. Mitään kohderyhmää tai kuntoutusmuotoa ei kuitenkaan rajata automaattisesti pois kehittämisen piiristä. Avainsana on käyttäjälähtöisyys.

Ideoita uusiksi etäkuntoutusmalleiksi tai etäkuntoutuksen toteutustavoiksi haetaan ensisijaisesti järjestämällä avoin haku kehittämishankkeille. Haussa etsitään määräaikaisia ketteriä projekteja. Kokeiltavan kuntoutusintervention tai toteutustavan tulee sisältää innovatiivisia tutkimusnäyttöön tai kokemustietoon perustuvia etäkuntoutuksen elementtejä.

Ideoita etäkuntoutuspalveluista voi lähettää 15.3.2016 mennessä.  Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 31.5.2016 mennessä.

Kuntoutuksen saatavuus paremmaksi

Etäkuntoutusta kehitetään, jotta Kela pystyisi vastaamaan entistä paremmin niin digitalisaation asettamiin haasteisiin kuin asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Etäkuntoutuksella on mahdollista vähentää maantieteellistä epätasa-arvoa kuntoutuspalveluiden saatavuudessa. Myös kuntoutuksen tuloksellisuutta voidaan parantaa tuomalla kuntoutusta lähemmäs ihmisten jokapäiväistä elämää.

Etäkuntoutusta hyödyntämällä pystytään vähentämään laitosjaksojen määrää. Tämä puolestaan mahdollistaa huomattavia kustannussäästöjä.

Lisätietoja:

Etäkuntoutuksen kehittämishaun hakuohjeet: http://www.kela.fi/etakuntoutuksen-kehittaminen

Back to Top