STM: Vuorotteluvapaan kesto lyhenee

 

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat. Vuorotteluvapaan kesto lyhenee ja enimmillään vapaata saa 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 20 vuoden työhistoriaa. Aiemmin riitti 16 vuoden työhistoria.

Tasavallan presidentti vahvisti vuorotteluvapaalakia koskevan lainmuutoksen 30.12.2015.

Vuorottelukorvausta yhtenäistetään niin, että pitkän työuran tehneiden korkeammasta korvauksesta luovutaan. Jatkossa vuorottelukorvauksen taso on kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Back to Top