Vakuutuskassat ry:n kannanotto lääke-, matka- ja sairaanhoitokorvauksien muutoksiin

LÄÄKE-, MATKA- JA SAIRAANHOITOKORVAUKSIIN EHDOTETUT MUUTOKSET AIHEUTTAVAT PIENITULOISILLE TOIMEENTULO-ONGELMIA JA NOSTAVAT SAIRAUSKASSOJEN KUSTANNUKSIA 

Hallitus on esittänyt eduskunnalle säästötoimenpiteenään 1.1.2016 alkaen muutoksia lääke-, sairaanhoito- ja matkakustannusten korvauksiin. Lääkekustannuksiin aiemmin päätetty 45,00 euron alkuomavastuu ehdotetaan korotettavaksi 50,00 euroon. Samoin ehdotetaan matkakorvausten matkakohtaista omavastuita korotettavaksi 16 eurosta 25 euroon ja korotettua omavastuuta 32 eurosta 50 euroon. Sairaanhoidon, kuten lääkärin – ja hammas-lääkäreiden sekä tutkimuksen ja hoidon palkkioiden korvaukset laskisivat 2016 vuonna 5 – 10 prosenttia. 

Ehdotetut omavastuiden korotukset tulevat aiheuttamaan toimeentulo-ongelmia kaikkein pienituloisimmille. Sairauskassojen jäsenistössä on pienituloisia palkansaajia ja eläkeläisiä, joille lääkkeiden alkuomavastuun maksaminen aiheuttaa vaikeuksia ja johtaa pahimmillaan lääkkeiden ostamatta jättämiseen. Samoin matkakustannusten nousseet omavastuut varsinkin alueilla joissa julkisen liikenteen palvelut ovat heikot, on paljon sairastaville entistä raskaampi kuluerä. Sairauskassoilla ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta rahoittaa lääkkeiden alkuomavastuuta ja matka-kustannusten omavastuita, vaan kustannus siirtyisi kokonaan jäsenten maksettavaksi. Mikäli kassat osallistuvat näiden kustannusten maksamiseen, lisäisi tämä paineita nostaa kassan jäseniltä ja osakkailta kerättäviä maksuja. 

Suomalaista sairaanhoitovakuutusjärjestelmää on pidetty yhteiskunnallisesti edullisena tapana kannustaa kansalaisia huolehtimaan terveydestään ja mahdollistanut valinnanvalinnanvapauden. Kun lääkäripalkkioiden ja tutkimus- ja hoitokustannusten entuudestaan pienet korvausmäärät vielä pienenevät se kyseenalaistaa koko järjestelmän olemassaolon. Lisäksi julkisen terveydenhuollon kustannukset nousevat asiakkaiden siirtyessä näiden palvelujen käyttäjäksi. Vakuutuskassat maksavat jäsenilleen jo nykyisin huomattavan määrän yksityisellä sektorilla tuotettujen palveluiden kustannuksista. Suunnitellut pienennykset sairausvakuutuksen korvauksiin nostavat kassojen osuutta sairaanhoidon kustannuksista ja pakottavat harkitsemaan etujen karsimista tai jäsenmaksujen korottamista. 

Vakuutuskassat ry on huolissaan myös järjestelmän monimutkaistumisesta. Ehdotetut muutokset vaativat tietojärjestelmämuutoksia ja lisäävät kassoissa tehtävää työtä. Näistä muutoksista syntyvät kustannukset kuormittavat kassojen taloutta ja heikentävät jäsenten saamaa hyötyä kassasta. Varsinkin lääkekorvauksia maksetaan kassoista runsaasti ja erityisesti apteekkien kanssa tehtävä yhteistyö tulee vaatimaan kassoilta uudelleenjärjestelyjä. 

Sairauskassojen merkitys hyvinvoinnille on merkittävä ja niiden yli 150 000 jäsentä ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja etuuksiin. Myös työnantajat kokevat sairauskassan kanssa tehtävän yhteistyön arvokkaana ja työyhteisön kannalta merkityksellisenä. Kassan palvelujen johdosta sairauspoissaolot vähenevät ja henkilöstö voi hyvin, kun tarvittava hoito saadaan nopeasti. Sairauskassan jäsenyys lisää merkittävästi työhyvinvointia ja auttaa pidentämään työuria sekä kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen myös työuran jälkeen. Kassojen toiminta rahoitetaan pääosin jäseniltä kerättävillä jäsenmaksuilla. Tyytyväisyys ja sitoutuminen kassaan heikkenevät, mikäli vakuutusmaksuihin kohdistuu korotuspaineita muista kuin kassan päätöksistä johtuvista syistä.

 

Helsingissä 8.12.2015

VAKUUTUSKASSAT RY

Erkki Moisio                                    Sirpa Nyberg      

Puheenjohtaja                                 Varapuheenjohtaja

 

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Erkki Moisio p. 040 516 9804, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

                toiminnanjohtaja Anneli Kaartinen p. 050 563 3365, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  

Back to Top