STM: Muutoksia etuuksiin - hallitus korottaa takuueläkettä

 

Takuueläke nousee 20 eurolla ensi vuoden alusta alkaen. Takuueläkkeen tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentuloa, jos hänen eläkkeensä eivät muuten riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Takuueläkkeeseen tehtävä tasokorotus nostaa täyden takuueläkkeen määrän 766,85 euroon kuukaudessa.

Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu. Muutoksella yhtenäistetään ja selkeytetään vammaisetuusjärjestelmää. Ruokavaliokorvauksen poistumisen jälkeenkin keliakiaa sairastavat on huomioitu vammaisetuusjärjestelmässä ja keliakiaa sairastavalla alle 16-vuotiaalla tuenhakijalla on nykykäytännön mukaan oikeus alle 16-vuotiaan perusvammaistukeen.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 10. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 11. joulukuuta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016.

Back to Top