STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016

Hallitus haluaa pitää toimeentulotuen perusosan samalla tasolla vuonna 2016 kuin tänä vuonna, vaikka kansaneläkeindeksi laskee.

Perusosien euromäärät ovat siten vuonna 2016 samat kuin 2015 edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja tasavallan presidentti sen vahvistaa.

Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 1.1.2016 lähtien 485,50 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 534,05 euroa.

Toimeentulotukilain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Ensi vuonna kansaneläkeindeksi alenee 0,4 %. Pääministeri Juha Sipilän hallitus ehdottaa toimeentulotukilaissa säädettyä toimeentulotuen perusosaa korotettavaksi vuonna 2016, jotta toimeentulotuen perusosan taso säilyisi kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemisesta huolimatta vuoden 2015 tasolla.

 

Back to Top