Kela: Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena


Kela järjestää työkyvyttömyyden estämiseksi sekä työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi lakisääteistä ammatillista Tyk-kuntoutusta. Ensi keväänä sen korvaa  KIILA-kuntoutus.

Uusi KIILA-kuntoutus korvaa 1.5.2016 lähtien lakisääteiset ammatilliset Tyk-kuntoutukset. Siihen asti Tyk-kuntoutuksia jatketaan.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. KIILA-kuntoutuksen hakemisesta tiedotetaan myöhemmin.
 
– Tarkoituksena on vastata paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin ja kehittää kuntoutusta aikaisempaa avomuotoisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Kuntoutujan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä,  jossa painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä, sanoo suunnittelija Leena Penttinen Kelan terveysosastolta.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai ovat yrittäjiä. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Koulutusseminaari helmikuussa

Kela järjestää hakijatahoille seminaarin uudesta kuntoutuksesta 18.2.2016. Hakijatahoja ovat esimerkiksi työterveyshuollot,  työnantajat ja ammattiliitot.

Back to Top