Kela: Lääkekorvauksiin tulossa 50 euron alkuomavastuu

 

Hallitus esittää, että lääkekorvauksien alkuomavastuu olisi 1.1.2016 alkaen 50 euroa aiemmin esitetyn 60 euron sijaan.

Hallitus esittää, että Kelan korvaamista lääkkeistä saisi sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun.  Alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita. Alun perin hallituksen esitys alkuomavastuuksi oli 60 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.  Alempi ja ylempi erityiskorvaus säilyvät ennallaan. Ensi vuoden alusta ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta esitetään korotettavaksi  nykyisestä 3 eurosta 4,50 euroon ja vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeistä omavastuuta 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Hallitus on päättänyt puolittaa lääkekorvauksiin vuonna 2016 kohdistuvan 50 miljoonan euron säästötavoitteen.  25 miljoonan euron lääkekorvaussäästö toteutettaisiin niin, että säästövaikutukset kohdistuisivat sekä lääkkeiden käyttäjiin että lääkealan toimijoihin.

Lisätietoja

Back to Top