Kela: Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

 

Kela on kehittänyt avomuotoisia kuntoutuspalveluita, joista ensimmäisenä alkavat tuki -ja liikuntaelinsairaille tarkoitetut Tules-avokurssit vuonna 2016.

Joka viidennellä työikäisellä on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vaiva. Kela tarjoaa ensi vuoden alusta sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille uutta avomuotoista kuntoutusta.  Pääasiassa laitosmuotoisesti toteutettavan Tules-kuntoutuskurssin rinnalle tulee uutena kurssityyppinä pelkästään avomuotoisena toteutettava Tules-avokurssi.

Avomuotoinen kuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen, ja siksi se soveltuu osalle kuntoutujista paremmin kuin laitosjaksoina toteutettava kuntoutus. Monen kuntoutusta tarvitsevan saattaa olla hankala irrottautua töistä tai kotoa laitosjaksojen ajaksi.

Kuntoutuskursseja järjestetään erikseen niska-hartia- ja selkä- sekä lonkka-, polvi- ja nilkkaoireisille. Kuntoutusohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu erikoislääkäri,  2 fysioterapeuttia ja psykologi. Kuntoutuksesta suurin osa tapahtuu ryhmissä. Puolet kurssin kokonaisajasta sisältää erilaisia fyysisiä aktiviteetteja ja harjoituksia.  Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään myös käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla.  Lisäksi kurssilla on yksilöllisiä tapaamisia ja haastatteluja työryhmän jäsenten ja erityistyöntekijöiden kanssa.

Kurssit toteutetaan 9 kuukauden aikana, ja ne sisältävät 5 kokopäivää ja 10 lyhyempää käyntikertaa.  Kuntoutusjaksojen väliajoiksi annetaan kotona tehtäviä harjoituksia.

Osakuntoutusraha tukee avomuotoista kuntoutusta

Kuntoutukseen osallistumisen ajalta maksettavan kuntoutusrahan rinnalle tuli lokakuun alussa uusi etuus, osakuntoutusraha.Osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistaa tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Osakuntoutusrahaa voi saada palkansaaja tai yrittäjä, jonka työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %.

Muutoksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Ensi vuonna alkavien Tules-avokurssien lisäksi seuraavina vuosina on tulossa lisää avomuotoisia kuntoutuspalveluja muihin soveltuviin sairausryhmiin.

Back to Top