Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu keväällä 2016

 

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu kevään 2016 aikana. Silloin uusi KIILA-kuntoutus korvaa nykyisen ammatillisen TYK-kuntoutuksen. TYK-toiminta jatkuu voimassa olevien sopimusten mukaan huhtikuun 2016 loppuun asti.

Kelan TYK-toiminta jatkuu ammatillisena kuntoutuksena voimassa olevien sopimusten mukaisesti ajalla 1.1.–30.4.2016. Sopimuksen mukaisesti TYK-toimintaa toteutetaan vuoden 2012–2015 voimassa olevan kuntoutuksen standardin mukaisesti. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista TYK-kuntoutusta.

Sekä työnantajat, työterveyshuollon edustajat, ammattiliitot ja yhdistykset että kuntoutusta tarvitsevat henkilöasiakkaat hakevat TYK-kuntoutukseen nykyisen käytännön mukaisesti.

Haettavan TYK-toiminnan tulee alkaa 1.1.–29.4.2016. Vuoden 2015 alkavaksi tarkoitettujen kurssien alkamisajankohtaa palveluntuottajat voivat tarvittaessa siirtää alkamaan 1.1.–29.4.2016.

Toukokuun 2016 alussa uusi ammatillista työkykyä tukeva KIILA-kuntoutus korvaa TYK-kuntoutuksen.  Työnantajat ja työterveyshuolto, ammattiliitot ja yhdistykset hakevat KIILA-kursseja sähköisesti. KIILA-kuntoutuksesta järjestetään ensi kevään aikana koulutustilaisuus, josta tiedotetaan lähemmin.

Back to Top