Kela: Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana


Lokakuussa Kelan kuntoutusrahaan tulee muutoksia, jotka tukevat työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistavat tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Osakuntoutusraha on uusi tuki palkansaajalle ja yrittäjälle.  Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa, jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %. Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntoutuspäivänä työskennellä osan aikaa. Yrittäjä tekee arvion itse. Ohjausta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollosta.

Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Työskentely kuntoutuspäivänäOikeus etuuteen
Kuntoutus estää kokonaan ansiotyön. Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 %
normaalista päivittäisestä työajasta.
Osakuntoutusraha
Työaikaa ei ole lyhennetty, tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %. Ei oikeutta kuntoutusrahaan eikä osakuntoutusrahaan


Kuntoutusraha maksetaan edelleen täysimääräisenä, jos kuntoutus estää kokonaan työskentelyn tai henkilöllä ei ole työsuhdetta tai yritystoimintaa. Kuntoutusrahaa ei puoliteta osakuntoutusrahaksi myöskään pitkien koulutusten ajaksi.

Kela tutkii 1.10.2015 jälkeen toteutuvissa kuntoutuspäivissä aina myös oikeuden osakuntoutusrahaan. Kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi hakea samalla hakemuksella Kelan verkkopalvelussa.

Kuntoutus järjestetään entistä useammin avokursseina


Lakimuutoksen ansiosta kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi saada aikaisempaa lyhyempien kuntoutuspäivien ajalta. Uusi vaatimus on, että kuntoutuspäivän pitää kestää matkoineen vähintään 4 tuntia.

Muutoksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Kela on kehittänyt avomuotoisia kuntoutuspalveluita, joista ensimmäisenä alkavat tuki -ja liikuntaelinsairaiden Tules-avokurssit vuonna 2016. Seuraavina vuosina tulee lisää avokursseja muihin soveltuviin sairausryhmiin. Uudet avokurssit mahdollistavat työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Uudistuksen on tarkoitus sitoa kuntoutusta ja kuntoutuksesta omaksuttua tietoa aiempaa paremmin kuntoutujan työhön ja arkeen sopivaksi.

Neljännes Kelan kuntoutusrahoista maksetaan kuntien, järjestöjen ja työterveyshuollon järjestämään kuntoutukseen. Kuntoutusrahan muutoksen ansiosta uusia avomuotoisia toimenpiteitä voidaan kehittää myös näiden muiden tahojen järjestämässä kuntoutuksessa.

Lisätietoa asiakkaille:

 

 

Back to Top