Kela: Kela käynnistää uudelleen perutut ASLAK-Kurssit 

 

Kela sai lisärahoitusta, joka mahdollistaa kesäkuussa peruttujen  Aslak-kurssien käynnistämisen uudelleen.

Kela perui kesäkuussa Aslak-kurssit, joiden oli tarkoitus alkaa 31.8. jälkeen. Kela on saamassa vuoden 2016 talousarvioesityksessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen lisärahoitusta. Lisärahoitus on tarkoitus kattaa AURA-kuntoutuksen lakkauttamisesta aiheutuvalla säästöillä, jotka kohdistuvat kuntoutusrahaan. Uudelleen käynnistettävien ASLAK-kurssien tulee alkaa vuoden 2015 aikana, mutta jatkojaksot voivat siirtyä vuoden 2016 puolelle.

Yhä useampi pääsee Kelan TYK-kuntoutukseen

Työkykyä ylläpitävään ja parantavaan valmennukseen osallistuvien TYK-kuntoutujen määrän arvioidaan lisääntyvän lähes viidenneksellä kuluvana vuonna.

Vuonna 2014 Kelan TYK-kuntoutukseen osallistui 2 768 kuntoutujaa. Kuntoutujien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 16 %. Vuoden 2015 loppuun mennessä TYK-kuntoutuksen saajien määrän arvioidaan kasvavan yli 3 300 kuntoutujaan. Kuntoutujien määrän kasvuun vaikuttaa osaltaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut Kelan ammatillista kuntoutusta koskeva lakimuutos, joka lievensi ammatillisen kuntoutuksen myöntämiskriteereitä.

Kela joutui lakkauttamaan kaikki 31.8.2015 jälkeen alkaviksi tarkoitetut harkinnanvaraiset TYK-kuntoutuspalvelut. Kuntoutus kuitenkin jatkuu Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvana, lakisääteisenä palveluna.  Sen kohderyhmänä ovat työssä olevat.

TYK -kuntoutukseen osallistuu työntekijöitä ja yrittäjiä laajasti eri toimialoilta, kuten palvelualalta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä opetusalalta. Kuntoutujia tulee myös mm. teollisesta työstä sekä kuljetus- ja liikennealalta.  Keskeiset syyt kuntoutukseen hakeutumiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt – pääasiassa masennus tai ahdistuneisuushäiriöt.

Kelan puhelinpalvelu kuntoutusasioissa, puh. 020 692 205, ma–pe, klo 8–18

Lisätietoja asiakkaille:

Back to Top