Lääke- ,sairaanhoidon ja matkakorvausten korvauksiin esitetään muutoksia 2016.

Lääkekorvausten alkuomavastuuksi ehdotetaan 60,00 euroa vuodessa. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuuksi ehdotetaan 5 euroa ja vuosiomavastuun ylittävä omavastuuksi 2 euroa.

Matkakustannusten matkakohtaiseksi omavastuuksi ehdotetaan 25 euroa ja korotetuksi omavastuuksi 50 euroa. Matkakustannusten vuotuiseksi ehdotetaan 300 euroa.

Yksityisen sairaanhoidon lääkärinpalkkioiden korvaustaso laskisi nykyisestä 21 prosentista n. 14 prosenttiin ja hammashoidon korvaustaso 25 prosentista n. 15 prosenttiin. Tutkimuksen ja hoidon korvaustaso laskisi 21 prosentista 16 prosenttiin.  

Esitys kokonaisuudessaan katsottavissa tässä:  Lääke, sairaanhoito ja matkakorvausten muutosesitys 

Back to Top