Kela: 1.10.2015 alkaen osakuntoutusrahaa osapäiväisen kuntoutuksen ajalta

 

Lokakuusta alkaen Kelan kuntoutusrahaa koskeva laki muuttuu. Aikaisemmin kuntoutusrahaa on voinut saada vain kokopäiväisessä kuntoutuksessa, mutta jatkossa sitä voidaan maksaa myös käyntikertojen ja muun osapäiväisen kuntoutuksen ajalta. Työpäiväänsä kuntoutuksen takia lyhentäneelle voidaan maksaa osakuntoutusrahaa.

Lakimuutoksen ansiosta kuntoutusta voidaan nyt kehittää aikaisempaa avomuotoisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Muutos on huomioitu Kelan uusissa kuntoutusstandardeissa, joissa kuntoutusta pyritään toteuttamaan tehokkaasti ja tuloksellisesti nivoen se osaksi kuntoutujan arkielämää ja työtä. Neljännes Kelan kuntoutusrahoista maksetaan kuntien, järjestöjen ja työterveyshuollon järjestämään kuntoutukseen. Kuntoutusrahan muutokset mahdollistavat uusien avomuotoisten toimenpiteiden kehittämisen myös muiden tahojen järjestämässä kuntoutuksessa.

Kuntoutusrahaa eri tahojen järjestämään kuntoutukseen

Kuntoutusrahaan oikeuttavaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestää julkinen terveydenhuolto terveydenhuoltolain mukaisesti. Työterveyshuoltojen toimintaan voi sisältyä kuntoutusta, esimerkiksi kuntoremonttikurssin koordinointi työpaikalle tai työkokeilun järjestäminen työntekijälle, jonka ajalta voi saada kuntoutusrahaa.

Kunnat puolestaan voivat järjestää lastensuojelulain, päihdehuoltolain tai kehitysvammalain mukaista perhekuntoutusta, jonka ajalta huoltaja voi hakea kuntoutusrahaa. Sitä myönnetään myös kunnan järjestämän vammaiselle henkilölle suunnatun sopeutumisvalmennuksen ajalta. Kunnan vastuulla on myös päihdekuntoutuksen järjestäminen. Jos kunta on tehnyt suunnitelman ja päätöksen päihdehuoltolain mukaisesta yksilökuntoutuksesta Kelan hyväksymään kuntoutuslaitokseen, asiakas voi saada kuntoutuksen ajalta toimeentulon kuntoutusrahana.

Kuntoutusrahaa voi saada RAY:n rahoittaman sopeutumisvalmennuskurssin ajalta, kun rahoituspäätös koskee kyseistä kurssia ja sen sisältö vastaa Kelan tai terveydenhuollon järjestämää sopeutumisvalmennusta. Potilasjärjestö ilmoittaa tiedot kuntoutuspäätöksessä, jonka asiakas liittää kuntoutusrahahakemukseen.

Kelasta voi hakea kuntoutusrahaa myös oppisopimuskoulutuksen ajalle, kun oppisopimus on solmittu ja asiakkaan työ- ja opiskelukyky on sairauden vuoksi olennaisesti heikentynyt. Kuntoutusraha maksamisen perusteena on silloin oppisopimustoimiston hyväksymä oppisopimus.

Kelan kuntoutusrahaa maksetaan myös omaiselle tai läheiselle, joka osallistuu sopeutumisvalmennukseen tai perhekuntoutukseen, kun kuntoutuspäätös koskee sekä kuntoutujaa että hänen omaistaan.

Kuntoutusrahan maksaminen perustuu siis kuntoutuspäätökseen Kelalta tai muulta taholta. Muita maksamisen edellytyksiä ovat 16-67 vuoden ikä, kuntoutuksen yhteys työelämään sekä vähintään 4h matkoineen kestänyt kuntoutuspäivä. Lokakuun alusta maksetaan osakuntoutusrahaa, kun henkilö työskentelee kuntoutuspäivänä enintään 60 % normaalista työajastaan palkkatyössään tai omassa yrityksessään. Jos kuntoutus estää henkilön työskentelyn kokonaan, kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä.

Lue lisää:

Työn ja kuntoutuksen yhdistäminen joustavammaksi (31.3.2015)

Työnantaja voi saada osakuntoutusrahaa (7.4.2015)

Lisätietoja asiakkaille:
www.kela.fi/kuntoutusraha

Back to Top