Kela: Hoitopaikanvalinta.fi. Potilaan valinnanvapaudesta tietoa verkossa. 

Mikä on Hoitopaikanvalinta.fi?

Potilaan valinnanvapaudesta terveydenhuollossa kertova verkkopalvelu hoitopaikanvalinta.fi avataan 30.9.2015. Kansalaisia, terveydenhuollon ammattilaisia ja viranomaisia palveleva sivusto tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käytöstä kotimaassa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista ja kustannusten korvauksista. Verkkopalvelu julkaistaan ensin suomeksi ja myöhemmin syksyllä ruotsiksi ja englanniksi. Palvelun toteuttaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan kanssa.

Mitä hoitopaikan valinta on?

Hoitopaikan valinnanvapaudella tarkoitetaan oikeuttasi valita hoitopaikkasi Suomessa tai ulkomailla. Voit myös valita sinua hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen.Voit valita terveyskeskuksen, jolloin valintasi kattaa kaikki terveysaseman tarjoamat palvelut. Et siis voi valita yhdeltä terveysasemalta esimerkiksi lääkäripalveluja ja toiselta neuvolapalveluja. Jos sairautesi edellyttää erikoissairaanhoitoa, voit yhdessä hoitavan lääkärisi kanssa valita sinulle hoitoa antavan sairaalan. Voit valita hoidonantajan myös yksityissektorilta, jolloin maksat kustannukset itse.

Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto?

Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa käytät terveydenhuollon palveluja muualla kuin asuinmaassasi tai kun ostat lääkkeitä toisessa EU-maassa eurooppalaisella lääkemääräyksellä. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa on myös se, jos sinulta otettu näyte tai tutkimus toimitetaan ulkomaille tutkittavaksi.

 

Back to Top