Kela: 1.1.2016 organisaation kuuden tulosyksiköiden johtajat nimitetty. Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen.

 


Kelan organisaatio jaetaan ensi vuonna kuuteen tulosyksikköön. Muutos keventää hallintoa ja selkeyttää Kelan toimintaa. Kelan hallitus nimitti kuuden tulosyksikön johtajat kokouksessaan 27.8.

Kelan uuden organisaation tulosyksiköiden johtajat 1.1.2016 alkaen
 

  • Asiakkuuspalvelujen tulosyksikön johtaja (asiakkuusjohtaja) Elise Kivimäki
  • Etuuspalvelujen tulosyksikön johtaja (etuusjohtaja) Anne Neimala
  • ICT-palvelujen tulosyksikön johtaja (ICT-johtaja) Markku Suominen
  • Kehittämispalvelujen tulosyksikön johtaja (kehittämisjohtaja) Esko Karjala
  • Yhteisten palvelujen tulosyksikön johtaja (yhteisten palvelujen johtaja) Sari Hänninen
  • Esikuntapalvelujen tulosyksikön johtaja (esikuntajohtaja) Juhani Rantamäki

Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen

Kelan hallitus päätti myös, että nykyisestä 24 vakuutuspiiristä luovutaan. Ensi vuoden alusta alkaen muodostetaan viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri.

Vakuutuspiiriuudistus ei muuta Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Viisi vakuutuspiiriä ovat osa uutta Etuuspalvelujen tulosyksikköä, joka vastaa tehokkaasta ja yhdenmukaisesta etuusratkaisutoiminnasta koko maassa.

Kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Uudistus ei myöskään vaikuta Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin.

Eteläinen vakuutuspiiri (Södra försäkringsdistriktet) muodostuu Kelan nykyisistä Helsingin, Espoon, Vantaan–Porvoon, Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen vakuutuspiireistä sekä Kansainvälisten asioiden keskuksesta ja Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksesta.

Läntinen vakuutuspiiri (Västra försäkringsdistriktet)  muodostuu nykyisistä Turun, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan vakuutuspiireistä sekä Kela Ahvenanmaasta ja Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Keskinen vakuutuspiiri (Mellersta försäkringsdistriktet) muodostuu nykyisistä Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiireistä.

Itäinen vakuutuspiiri (Östra försäkringsdistriktet) muodostuu nykyisistä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen vakuutuspiireistä sekä Opintotukikeskuksesta.

Pohjoinen vakuutuspiiri (Norra försäkringsdistriktet) muodostuu nykyisistä Oulun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin vakuutuspiireistä.

Organisaatiokaaviot:
Kelan organisaatio 2015 (pdf)
Kelan organisaatio 1.1.2016 alkaen (pdf)

 

Back to Top