Kela: Toimeentulotukilain muutokset vahvistettu 26.6.2015. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 2017.

Muutoksen perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen.

Tämän jälkeen asiakas hakee toimeentulotukea pääasiassa Kelasta. Jos asiakkaalla on lisäksi sellaisia yllättäviä tai erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei riitä kattamaan, asiakas kääntyy kunnan puoleen. Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Kela varmistaa, että asiakkaat ohjataan sosiaalipalvelujen piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet.

Valmistelut perustoimeentulotuen vastaanottamiseksi jatkuvat Kelassa. Parhaillaan rakennetaan muun muassa toimeentulotuen käsittelyyn tarvittavia tietojärjestelmiä, valmistellaan koulutussuunnitelmaa ja etuusohjeita sekä organisoidaan ratkaisutyötä ja asiakaspalvelua. Valmisteluja tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

Vuoden 2017 alkuun saakka kaikki toimeentulotukiasiat hoidetaan entiseen tapaan kunnissa. Kela tiedottaa asiakkaille hyvissä ajoin uusista menettelytavoista ennen muutosta.

Työryhmä: toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää vahvistamalla sosiaalityötä ja asumistukea

www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017

Back to Top