Kela: Kelan kuntoutus työssä oleville vähenee. 31.8.2015 jälkeen alkavaksi tarkoitetut ASLAK ja TYK - kuntoutuspalvelut lakkautetaan.

Kelassa suunniteltu uusi AURA-kuntoutus lakkautetaan vuoden 2016 alusta ennen kuin sitä ehditään käynnistääkään. Lakkautuksen perusteena ovat uuteen hallitusohjelmaan kirjatut julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kolmivuotissuunnitelmaan 2016–2018 oli varattu AURA-kuntoutukselle vuosittain 20,6 miljoonaa euroa.

AURA-kuntoutuksen rinnalla vuonna 2016 oli tarkoitus toteuttaa tänä vuonna alkaneiden ASLAK-kurssien ja harkinnanvaraisen TYK-kuntoutuksen jatkojaksoja. Kustannukset piti kattaa AURA-kuntoutukselle varatulla 20,6 miljoonan euron rahoituksella.

Sopeutustoimien takia Kela ei pysty rahoittamaan kaikkia vuosille 2015 ja 2016 suunniteltuja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutuspalveluja. Tämän vuoksi Kela ei osta 31.8.2015 jälkeen alkaviksi suunniteltuja uusia ASLAK-kursseja ja harkinnanvaraisen TYK-kuntoutuksen jaksoja.

Kelan asiakkaille on tehty kuntoutuspäätöksiä, joita ei voida panna täytäntöön edellä mainittujen sopeuttamistoimien takia. Tämän vuoksi Kela joutuu lakkauttamaan tehtyjä kuntoutuspäätöksiä.

Kela tiedottaa asiasta henkilökohtaisesti niille asiakkaille, joille on tehty kuntoutuspäätös lakkautettavista kuntoutuspalveluista.

Lakisääteinen ammatillinen TYK-kuntoutus sen sijaan jatkuu aikaisempaan tapaan. Siihen on varattu vuosittain noin 5-6 miljoonaa euroa.

 

Back to Top