STM: Työryhmä pohtimaan hoidon saatavuutta ja hoidon yhtenäisiä perusteita

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan ja yhtenäistämään hoitoon pääsyn määräaikoja ja perusteita. Työryhmän tehtävänä on päivittää valtakunnalliset kiireettömän hoidon perusteet, jotka on otettu käyttöön vuonna 2005. Päivityksellä pyritään puuttumaan kiireettömän hoitoon pääsyn haasteisiin, kuten pitkiin odotusaikoihin, alueellisiin eroihin ja toiminnan vaikuttavuuteen. Samalla työryhmä laatii valtakunnalliset perusteet ja määräajat kiireelliselle hoidolle. Kiireettömän ja kiireellisen hoidon perusteiden laadinta koskee myös suun terveydenhuoltoa. Tärkeää on, että kaikki suomalaiset saisivat kiireetöntä ja kiireellistä hoitoa yhdenmukaisin perustein asuinpaikasta riippumatta.

Terveydenhuollon laadun seurantaa ja arviointia halutaan kehittää valtakunnallisesti. Hoidon laatua arvioitaessa tulisi huomioida palvelun tarve, saatavuus, saavutettavuus, laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.

Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksen yhdenmukaisista lääketieteellisistä perusteista, joiden perusteella ikääntyneelle voidaan antaa tarvittaessa pitkäaikaista laitoshoitoa.

Työryhmän jäsenet edustavat muun muassa valtionhallintoa, tutkimuslaitoksia, kuntia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä. Lisäksi työryhmä kuulee työn kannalta keskeisiä sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Puheenjohtajana toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun asti.

 

 

Back to Top