STM, Kela, Kuntaliitto, THL: Digitalisaatio avaa kansalaiselle uusia ovia terveyspalveluihin

Sähköiset palvelut parantavat ihmisten mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä saada uudentyyppisiä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa asuinpaikasta ja palvelunantajasta riippumatta. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu kansallinen Sotetieto hyötykäyttöön -kehittämisstrategia korostaa kansalaisen aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuutta. 

Kela kehittää palvelua, joka täydentää kasvavassa käytössä olevia Kanta-palveluita. Kun palvelu on valmis vuonna 2017, ihmiset pystyvät tallettamaan kansalliseen tietovarantoon myös omia henkilökohtaisia hyvinvointi- ja terveystietojaan. Tietoja voi tallentaa netin tai erilaisten asiointipalveluiden kautta sekä suoraan yhteensopivista laitteista.

Käyttäjällä säilyy aina omien tietojen hallintaoikeus: hän voi antaa tietonsa häntä palvelevien ammattilaisten käyttöön, hyödyntää itse tietojaan tai poistaa ne halutessaan.

Kansalaisten omaan aktiivisuuteen perustuvien uusien palvelumuotojen avulla on mahdollista vähentää ennaltaehkäisevästi palveluiden kasvavaa kysyntää ja varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää toimintatapojen muutosta myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Uusien palveluiden arvellaan säästävän merkittävästi yhteiskunnan varoja. Myös lainsäädäntöä uudistetaan siten, ettei se aseta esteitä uusien palvelumuotojen kehittämiselle ja sähköisten palveluiden hyödyntämiselle. 

Yhteistyö on avainsana palveluiden kehittämisessä. Kokonaisuus muodostuu julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tuottaman ja kansalaisten omien hyvinvointitietojen lisäksi kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin tuottamista uusista sähköisistä palveluista. Sellaisia onkin jo kehitteillä monissa organisaatioissa, ja ne pohjautuvat kehittämisstrategian mukaiseen kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Jatkossa tietojen hyödyntäminen yhteisesti paranee kansallisen tallennuspaikan ja tietovarannon avulla.Tämä antaa myös yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia kansainvälisestikin merkittävällä tavalla. Jatkossa esimerkiksi erilaisista seurantalaitteista ja mobiilisovelluksista voidaan tallettaa tietoa ja kertyneen tiedon ympärille voidaan kehittää innovatiivisia uusia palveluita. 

Kelan tuottamat Kanta-palvelut muodostuvat tällä hetkellä sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Potilastiedon arkistosta ja tiedonhallintopalvelusta sekä Omakanta-palvelusta. THL ohjaa valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisessa kuntia, kuntayhtymiä, yksityisten terveyspalvelujen tuottajia ja potilastietojärjestelmävalmistajia. 

Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, STM, p. 0295 163 356, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, STM, p. 0295 163 344, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. johtaja Mikael Forss, Kela, p. 020 634 1326, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2602, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tietojohtaja Pekka Kahri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 6146, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

Back to Top